MARGE
CREMAT

Fusta carbonitzada, pètals de nyàmera, vímet

Un niu, un marge, un refugi. L’opressió d’un sistema polític on es tendeix a la homogeneïtzació i a la pèrdua de la diversitat.

Marge
La vegetació dels marges és vital pels insectes pol·linitzadors, serveix de refugi per moltes espècies i és un connector biològic.

Cremat
Cremem “les males herbes” i deixem de parlar, o substituïm part de les paraules d’una llengua perquè és “local, minoritzada…” per una altra de majoritària.

Marc
Inventari de morts. Plantes i animals de marge. Llengües al marge, en risc d’extinció.

Pèrdua de diversitat natural i cultural. Quan es perd una llengua es perd una gran informació mediambiental.

Autoria: Marcel·lí Gutiérrez i Marta Esmarats

02.10.22 Santa Eulàlia de Riuprimer “Camí de Vida”

Marge cremat
Marge cremat
Marge cremat