EL PACTE AMB EL DIABLE

Soca, fil de cotó, capses, pols

Instal·lació inspirada en la llegenda catalana de El cavaller de Milany. Un noble i ric cavaller pacta amb el diable per no morir mai. No morirà però, si que envellirà. Extenuat i desesperat, cobert de pols i teranyines, abandonat en unes golfes, l’home mil·lenari suplicarà, eternament, que algú cremi la soca que l’alliberaria de tal patiment.
Instal·lació composta per una soca envoltada de teranyines en un espai ple de capses i pols.
Tracta sobre la supèrbia que pot donar el poder econòmic i l’estatus social, el creure’s capaç de desafiar, fins i tot, l’ordre natural de la vida.

Autoria: Marcel·lí Gutiérrez i Marta Esmarats

01.07.23 Sant Martí de Tous, Festival Llegendes de Catalunya

Escolta la llegenda  a SOUNDCLOUD